σαράκοντα

Μ
άκλ. (αριθμτ.) τεσσαράκοντα, σαράντα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Μτγν. τ. τού τεσσαράκοντα με αποκοπή τής συλλαβής τε(σ)- λόγω τού ότι θεωρήθηκε ως αιτ. τού άρθρου: τὲς σαράκοντα].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαράντα — ΝΜ άκλ. (απόλ. αριθμτ.) 1. ο αριθμός που δηλώνει τέσσερεις δεκάδες, τεσσαράκοντα («σαράντα παλληκάρια από τη Λεβαδιά», δημ. τραγούδι) 2. (με άρθρ. ουδ. πληθ. ως ουσ.) τα σαράντα α) το τεσσαρακοστό έτος τής ηλικίας («μπαίνω στα σαράντα») β) η… …   Dictionary of Greek

  • сорок — род. п. а, укр. сорок, др. русск. сорокъ сорок (РП, Ипатьевск. летоп.), связка из 40 собольих шкур (часто в грам. ХIV–ХV вв.; см. Срезн. III, 465 и сл.). Из русск. заимств. польск. sоrоk связка из 40 собольих шкур (XVI–XVII вв.; см. Брюкнер 507) …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • σαρακοστεύω — Ν [Σαρακοστή] (αμτβ.) 1. τηρώ την Σαρακοστή, νηστεύω 2. (κατ επέκτ.) στερούμαι κάτι, ιδίως φαγώσιμο 3. μτφ. είμαι εγκρατής. [ΕΤΥΜΟΛ. Μτγν. τ. τού τεσσαρακοστός με αποκοπή τής συλλαβής τε(σ) κατά το σαράκοντα*] …   Dictionary of Greek

  • ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЧАСТЬ II — Право и Церковь Рецепция римского права в Византии. Понятие византийского права Правовая культура В. и. с начала ее истории вплоть до падения К поля была основана на рецепции классического римского права. Источники рим. права подразделялись на… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.